Παρακαλώ περιμένετε... 
Παρακαλώ περιμένετε...

Όροι χρήσης

Η εταιρεία travelhut.gr δημιούργησε τον ιστότοπο travelhut.gr ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως ″εφαρμογή″. H ″εφαρμογή″ παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου travelhut.gr με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο/η χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο εφόσον συναινέσει ανεπιφυλάκτως στην εφαρμογή τους, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον/στην χρήστη και την ″εφαρμογή.″

Στην ″εφαρμογή″ παρέχουμε, σε παρόμοια σκεπτόμενους χρήστες έναν διαδραστικό τρόπο να επικοινωνούν, να συνομιλούν διαδικτυακά, να ψυχαγωγούνται και να καθορίζουν εάν επιθυμούν να συναντώνται μεταξύ τους, δεν εγκρίνουμε ή ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε υπηρεσία διαθέτει αυτή η ″εφαρμογή″ και πιο συγκεκριμένα ως ακολούθως:

  1. Δεν θα παραβιάζετε τα δικαιώματα κανενός τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, δημοσιότητας ή των συμβατικών δικαιωμάτων.
  2. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της ″εφαρμογής″ μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη χρήση.
  3. Δεν θα χρησιμοποιείτε την ″εφαρμογή″ μας για τη μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή υποβολή οποιονδήποτε πληροφοριών οι οποίες αφορούν άλλο άτομο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, φωτογραφιών τρίτων και προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας.
  4. Δεν θα χρησιμοποιείτε την ″εφαρμογή″ μας για να αποκτάτε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας ενός άλλου χρήστη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του.
  5. Δεν θα υποδύεστε κανένα άλλο άτομο ή οντότητα.
  6. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες της ″εφαρμογής″, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των υλικών που δημοσιεύετε στην ″εφαρμογή″ και στα μηνύματά σας προς άλλους χρήστες της ″εφαρμογής″. Συμφωνείτε να λαμβάνετε εύλογες προφυλάξεις σε όλες τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες της ″εφαρμογής″, ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε να συναντηθείτε αυτοπροσώπως, εκτός διαδικτύου.
  7. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβαση εκ μέρους σας στην ″εφαρμογή″ μας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, παραβίασης εκ μέρους σας των παρόντων όρων. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να σας αποκαλύψουμε την αιτία τερματισμού της πρόσβασής σας στην ″εφαρμογή″ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός της πρόσβασής σας στην ″εφαρμογή″ μας μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία σε αυτούς τους λογαριασμούς ή/και να αποκλείσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία ή στην ″εφαρμογή″ μας.
  8. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την ″εφαρμογή″ μας αν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, δηλαδή να έχετε ενηλικιωθεί.

Πνευματικά Δικαιώματα

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα travelhut.gr καθώς και όλο το περιεχόμενο και το υλικό που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας προστατεύεται από τα δικαιώματά μας ως προς τη δημοσιότητα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις σημάνσεις υπηρεσιών, τις ευρεσιτεχνίες ή άλλους νόμους και δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας & ανήκουν στο travelhut.gr. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα, τους τομείς και τα εμπορικά σήματα που μπορεί να βρείτε στην ″εφαρμογή″ μας, εκτός αν έχετε λάβει τη γραπτή άδειά μας. Η ″εφαρμογή″ διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου. Όλο το περιεχόμενο στην ″εφαρμογή″ μας παρέχεται ″ΩΣ ΕΧΕΙ″. Όλο το περιεχόμενο αποτελεί ευθύνη του ατόμου από το οποίο προήλθε το αντίστοιχο περιεχόμενο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ευθύνες ή ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση σας οποιουδήποτε περιεχομένου στην ″εφαρμογή″ μας.

Πιστωτική Κάρτα μέσω της Viva Payments

Μπορείτε να αγοράσετε travelpoints, εφόσον το επιθυμείτε,  και να πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα, μέσω ασφαλούς σύνδεσης με την πύλη πληρωμών της Viva Payments. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της συναλλαγής και των δεδομένων σας. Το travelhut.gr δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει εντός ή εκτός της εφαρμογής και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας, τα οποία διαχειρίζεται η Viva Payments σε ασφαλές περιβάλλον. Οι Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείστε να αποδεχτείτε στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση είναι ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διατηρούμε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, οποιοδήποτε τμήμα της ″εφαρμογής″ μας, με ή χωρίς προειδοποίηση. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή της ″εφαρμογής″ μας. Θα επισημάνουμε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στο τέλος των παρόντων όρων. Συμφωνείται να σημειώνετε την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της έκδοσης που διαβάζετε και να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει. Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την ″εφαρμογή″ μας. Η πρόσβασή σας στην υπηρεσία δηλώνει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις που περιέχονται ή στους οποίους γίνονται αναφορές μέσα στο παρόν, ανεξάρτητα από το εάν γίνετε συνδρομητής επί πληρωμή ή όχι. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, μην χρησιμοποιήσετε ή εισέλθετε στην ″εφαρμογή″ μας.

Τελευταία ενημέρωση 01 Σεπτεμβρίου 2017