Ήρθε η ώρα !

Με την εγγραφή σας στο travelhut.gr γίνεστε μέλος, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής κοινότητας στην Ελλάδα....

Εγγραφείτε!

Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς...
Ορίστε το μήνα και έτος γέννησης σας
Τι είδους συνταξιδιώτη αναζητάτε;
Επιλέξτε τα στοιχεία σας...
Πληκτρολογείστε προσεκτικά το email σας, θα ακολουθήσει διαδικασία επιβεβαίωσης...
Το email δεν είναι έγκυρο ή χρησιμοποιείται ήδη...
Επιλέξτε ένα μοναδικό ψευδώνυμο. Δεν αλλάζει εκ των υστέρων
Το username που επιλέξατε δεν είναι σωστό ή χρησιμοποιείται ήδη απο άλλο μέλος...
Ο νέος κωδικός σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μέτρια ισχύ...
Προσδιορίστε τον τόπο κατοικίας σας...
Πληκτρολογείστε τους 3 πρώτους χαρακτήρες και επιλέξτε απο τη λίστα

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι & χρήση της εφαρμογής
Εμπορικοι Όροι & Αθέμιτος Ανταγωνισμός Με Απόσπαση Πελατείας
Προσωπικά Δεδομένα
Πληρωμές και διαδικασία συναλλαγών

 Ο ιστότοπος travelhut.gr ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως ″εφαρμογή″ παρέχει τις υπηρεσίες του με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο/η χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο εφόσον συναινέσει ανεπιφυλάκτως στην εφαρμογή τους, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον/στην χρήστη και την ″εφαρμογή.″

Στην ″εφαρμογή″ παρέχουμε, σε παρόμοια σκεπτόμενους χρήστες έναν διαδραστικό τρόπο να επικοινωνούν, να συνομιλούν διαδικτυακά, να ψυχαγωγούνται και να καθορίζουν εάν επιθυμούν να συναντώνται μεταξύ τους, δεν εγκρίνουμε ή ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε υπηρεσία διαθέτει αυτή η ″εφαρμογή″ και πιο συγκεκριμένα ως ακολούθως:

 1. Δεν θα παραβιάζετε τα δικαιώματα κανενός τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, δημοσιότητας ή των συμβατικών δικαιωμάτων.
 2. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της ″εφαρμογής″ μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη χρήση.
 3. Δεν θα χρησιμοποιείτε την ″εφαρμογή″ μας για τη μετάδοση, διανομή, δημοσίευση ή υποβολή οποιονδήποτε πληροφοριών οι οποίες αφορούν άλλο άτομο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, φωτογραφιών τρίτων και προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας.
 4. Δεν θα χρησιμοποιείτε την ″εφαρμογή″ μας για να αποκτάτε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας ενός άλλου χρήστη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του.
 5. Δεν θα υποδύεστε κανένα άλλο άτομο ή οντότητα.
 6. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες της ″εφαρμογής″, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των υλικών που δημοσιεύετε στην ″εφαρμογή″ και στα μηνύματά σας προς άλλους χρήστες της ″εφαρμογής″. Συμφωνείτε να λαμβάνετε εύλογες προφυλάξεις σε όλες τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες της ″εφαρμογής″, ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε να συναντηθείτε αυτοπροσώπως, εκτός διαδικτύου.
 7. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβαση εκ μέρους σας στην ″εφαρμογή″ μας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, παραβίασης εκ μέρους σας των παρόντων όρων. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να σας αποκαλύψουμε την αιτία τερματισμού της πρόσβασής σας στην ″εφαρμογή″ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός της πρόσβασής σας στην ″εφαρμογή″ μας μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία σε αυτούς τους λογαριασμούς ή/και να αποκλείσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία ή στην ″εφαρμογή″ μας.
 8. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την ″εφαρμογή″ μας αν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, δηλαδή να έχετε ενηλικιωθεί.
 9. Απαγορεύεται η προώθηση κάθε είδους προιόντος ή υπηρεσίας (προωθηση επαγγελματικών σελίδων, eshop, ιστολογίων, και κάθε είδους τουριστικών και συναφών υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του travelhut.gr . Απαγορεύεται η κάθε είδους προώθηση εφαρμογών που λειτουργούν μέσω των κοινωνικών δικτύων (facebook, instagram, κλπ) με συστηματικό τρόπο με εξαίρεση μόνο τις προσωπικές σελίδες (profiles). Σε περίπτωση κατα την οποία διαπιστωθεί οποιουδήποτε είδους τέτοια χρήση της "εφαρμογής" τα μέλη θα διαγράφονται χωρίς καμία προειδοποίηση και οι πόντοι τος θα μηδενίζονται. Επιφυλασόμαστε για κάθε επιπλεόν νόμιμη ενέργεια προκύπτει βάσει του νόμου περι αθέμιτου ανταγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 146/1914 “Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού”)

Αθέμιτος Ανταγωνισμός Με Απόσπαση Πελατείας

Ειδικότερα, οι πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού που υπάγονται στην κατηγορία της αθέμιτης εκμετάλλευσης ξένης οργάνωσης (οι οποίες συνθέτουν τον αποκαλούμενο “παρασιτικό ανταγωνισμό”), υποκατηγοριοποιούνται, σύμφωνα με τη νομολογία (ΠΠρΑθ 2333/2017) στις εξής περιπτώσεις :

 • της (αθέμιτης) απόσπασης εργατικού δυναμικού
 • της (αθέμιτης) απόσπασης πελατείας μέσω της προώθησης ανταγωνιστικών υπηρεσιών και προιόντων
 • απόσπαση Πελατείας με ΄δόλιες μεθόδους και ενάντια στο συμφέρον της επιχείρησης (travelhut.gr)


Περαιτέρω, αν από τα πολύτιμα οικονομικά αγαθά μιας επιχείρησης, με δυναμικό χαρακτήρα, αποτελεί και η πελατεία, η επιδίωξη απόσπασης της οποίας από τον ανταγωνιστή απορρέει από την ουσία και τη λειτουργία του οικονομικού ανταγωνισμού, μόνο αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις μπορεί η εν λόγω απόσπαση να προσλάβει αθέμιτο χαρακτήρα. Εφόσον η συμπεριφορά των μελών είναι αθέμιτη, η εφαρμογή έχει αξίωση κατά του τρίτου για:

 • άρση της προσβολής,
 • παράλειψη αυτής στο μέλλον
 • αποζημίωση,


Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται και επιπλέον αξίωση για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα travelhut.gr καθώς και όλο το περιεχόμενο και το υλικό που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας προστατεύεται από τα δικαιώματά μας ως προς τη δημοσιότητα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις σημάνσεις υπηρεσιών, τις ευρεσιτεχνίες ή άλλους νόμους και δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας & ανήκουν στο travelhut.gr. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα, τους τομείς και τα εμπορικά σήματα που μπορεί να βρείτε στην ″εφαρμογή″ μας, εκτός αν έχετε λάβει τη γραπτή άδειά μας. Η ″εφαρμογή″ διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου. Όλο το περιεχόμενο στην ″εφαρμογή″ μας παρέχεται ″ΩΣ ΕΧΕΙ″. Όλο το περιεχόμενο αποτελεί ευθύνη του ατόμου από το οποίο προήλθε το αντίστοιχο περιεχόμενο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ευθύνες ή ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση σας οποιουδήποτε περιεχομένου στην ″εφαρμογή″ μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δημοσιοποιείτε και αφορούν τα ταξίδια σας (ολοκληρωμένα ταξίδια ή αυτά που σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε στο μέλλον), οι περιγραφές τους, τα σχόλια σας και οποιοδήποτε σχετικό υλικό, προορίζονται προς προβολή στα υπόλοιπα μέλη - επισκέπτες της εφαρμογής και δύναται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το travelhut.gr για την δημιουργία και παρουσίαση του προφίλ σας στα υπόλοιπα μέλη της "εφαρμογής".

Το travelhut.gr δεσμεύεται για τη μη διαβίβαση, κοινοποίηση ή πώληση όλων των σχετικών πληροφοριών προς τρίτους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει εκ του νόμου ή βάση δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής εντολής ή παραγγελίας υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών προς δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιους λειτουργούς ή τρίτους.
Διατηρούμε επίσης ρητώς το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όταν πιστεύουμε, ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, ή να επιβάλουμε τις συμφωνίες, τις πολιτικές μας, και τους κανόνες που διέπουν τη χρήση της "εφαρμογής", ή την εκούσια συνεργασία με τις έρευνες που επιβάλλει ο νόμος.

H "εφαρμογή", δύναται περιοδικά να χρησιμοποιεί το email σας προκειμένου να σας ενημερώνει για εκρεμμή αιτήματα φιλίας (τα οποία έχετε δεχθεί απο άλλα μέλη) καθώς και για άλλα τεχνικά ή ενημερωτικά θέματα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε πως δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε emails απο εμάς, απενεργοποιώντας την σχετική ρύθμιση στο προφίλ σας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως με την διαγραφή του προφίλ σας, όλες οι πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει διαγράφονται οριστικά.Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@travelhut.gr . Σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να προσφύγετε σε αρχή προστασίας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου κατοικίας σας. Για την Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

Ασφάλεια Δεδομένων

Για την υλοποίηση και τη λειτουργία της "εφαρμογής" μας, συνεργαζόμαστε με πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, τον οποίο έχουμε επιλέξει προσεκτικά και έχουμε υπογράψει σύμβαση, προκειμένου να διατηρούμε ασφαλείς τις πληροφορίες σας. Επίσης σας πληροφορούμε, ότι ή "εφαρμογή" χρησιμοποιεί εύλογα τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία και την πρόληψη της απώλειας, κατάχρησης ή της αλλοίωσης των πληροφοριών υπό τον έλεγχό της. Ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή, ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι εν γένει μη ασφαλής διαδικασία. Μπορούν να υποκλαπούν πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, να κατευθυνθούν αλλού, να καταστραφούν ή τρίτα μέρη να αποκτήσουν πρόσβαση.

Πιστωτική Κάρτα μέσω της Viva Payments

Μπορείτε να αγοράσετε travelpoints, εφόσον το επιθυμείτε,  και να πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα, μέσω ασφαλούς σύνδεσης με την πύλη πληρωμών της Viva Payments. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της συναλλαγής και των δεδομένων σας. Το travelhut.gr δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει, εντός ή εκτός της εφαρμογής και δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας (όπως τα στοιχεία της κάρτας σας ή το ονοματεπώνυμό σας), τα οποία διαχειρίζεται η Viva Payments σε ασφαλές περιβάλλον. Από τον πάροχο πληρωμών (Viva Payments) λαμβάνουμε κρυπτογραφημένα στοιχεία με τη μορφή ενός token. Αυτό το token είναι αποθηκευμένο στο σύστημά μας και χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τον επεξεργαστή πληρωμών αντί για των στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τις λεπτομέρειες των συναλλαγών ή των πληρωμών που πραγματοποιείτε στην "εφαρμογή", όπως η ημερομηνία συναλλαγής ή το ποσό πληρωμής τα οποία συνδέονται με το username σας. Συνεπώς με τη διαγραφή σας απο το σύστημα μας δεν διατηρούμε κανένα στοιχείο για το ιστορικό πληρωμών σας εντός της "εφαρμογής".  
Οι Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείστε να αποδεχτείτε στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση είναι ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρήση Cookies

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
 2. Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών.
 3. Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies.
 4. Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.
 5. Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

 1. Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
 2. Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
 3. Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies επιλέγοντας το σχετικό συνδεσμο στο footer της εφαρμογής

Διατηρούμε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, οποιοδήποτε τμήμα της ″εφαρμογής″ μας, με ή χωρίς προειδοποίηση. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή της ″εφαρμογής″ μας. Θα επισημάνουμε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στο τέλος των παρόντων όρων. Συμφωνείται να σημειώνετε την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της έκδοσης που διαβάζετε και να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει. Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την ″εφαρμογή″ μας. Η πρόσβασή σας στην υπηρεσία δηλώνει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις που περιέχονται ή στους οποίους γίνονται αναφορές μέσα στο παρόν, ανεξάρτητα από το εάν γίνετε συνδρομητής επί πληρωμή ή όχι. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, μην χρησιμοποιήσετε ή εισέλθετε στην ″εφαρμογή″ μας.

Τυχόν αλλαγές που δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα θα έχουν ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης.

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου.

Τελευταία ενημέρωση 10/07/2022

Θα πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους μας προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας
Please wait while loading...